DIENSTVERLENING

“Geen mens kan het verdragen blijvend verlamd te worden door zijn eigen machteloosheid”

In een organisatie werken de medewerkers samen om het organisatiedoel te bereiken. Een ieder komt echter vanuit zijn eigen achtergrond. Inzet en intentie zijn dan niet altijd voldoende om het doel te bereiken; het gaat niet alleen over hard werken, maar over doordacht en effectief functioneren in de turbulentie die nu aanwezig is. Training kan dan nodig zijn om medewerkers de handvaten te geven om optimaal te functioneren.

Klik op de onderwerpen voor meer informatie over de trainingen

Een leidinggevende ontwikkelt mensen en processen in de organisatie. Hierbij is de kern van de zaak de leidinggevende zelf: Wie bent u als leidinggevende in conflictsituaties? Wat doet u in het contact met uw medewerkers? Hoe inspireert u anderen? Onze leiderschapstrajecten bieden u een leeromgeving aan om hierin stappen te zetten. Concreet, toepasbaar en diepgaand, maar altijd maatwerk en afgestemd op u en uw team en organisatie. Neem contact op voor meer informatie en een persoonlijk advies.

Een team ontwikkelt een dynamiek waarin de leden goed kunnen functioneren.  Echter, soms komt een team nooit tot dit punt, of raakt het uit evenwicht door nieuwe leden of een veranderende vraag uit de omgeving. Hierdoor kan turbulentie ontstaan. Dit kan zich uiten in conflict, vertraagde productie dan wel verkeerde levering van hetgeen gevraagd wordt. Een ontwikkeling is dan nodig. Onze insteek hierbij is gebaseerd op het systemisch kijken naar teams en organisaties. De interventie is gericht op contact en verbinding met alle leden van het team. Dan kan het nieuwe ontstaan. Neem contact op voor meer informatie en een persoonlijk advies.

De cultuur in een team of afdeling wordt altijd zichtbaar in het gedrag. Discriminatie, pesten of ander ongewenst gedrag zijn vormen van gedrag waarbij de moraal en ethiek afgegleden zijn naar een ongewenst niveau. Wij helpen deze patronen in beeld te brengen, bespreekbaar te maken en in ontwikkeling te plaatsen. De leidinggevenden spelen in dit proces een grote rol. Neem contact op voor meer informatie en een persoonlijk advies.

Medewerkers worden vanuit hun werk soms behoorlijk belast. Dat kan door een hoge werkdruk zijn maar ook door agressie van klanten of door het meemaken van ernstige incidenten en schokkende situaties. Binnen deze settingen is de persoonlijke weerbaarheid van groot belang. Wij bieden zeer toepasbare trainingen aan om deze weerbaarheid te verhogen. Dan gaat het om een viertal toepasbare producten: