DIENSTVERLENING

“Onszelf liefhebben is het begin van een levenslange romance”

Coaching gaat over de persoonlijke ontwikkeling, geplaatst binnen de (veranderende) doelen van de organisatie. Bij de diverse coachtrajecten die wij bieden, blijft de leidinggevende betrokken bij het proces, zodat de juiste doelen behaalt worden.

Het traject begint meestal met een verkennend gesprek, waarbij zowel de coachee als de leidinggevende aanwezig zijn. In dit gesprek ontstaat een beeld van het huidige gedrag van de coachee en het gewenste gedrag. Vervolgens begint het coachtraject, waarbij tussentijds wordt geevalueerd samen met de leidinggevende.

Neem contact op voor meer informatie en een persoonlijk advies.